ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪДИИ ОТ ОКРЪЖЕН РАЙОН ДОБРИЧ

 В последните дни на месец май, съдиите от Окръжен съд Добрич, Районен съд Добрич, Районен съд Балчик и  Районен съд Каварна решиха да отделят време, за да участват в обучение по препращане към медиация.

Това беше поредната група съдии, които показаха високо ниво на професионализъм и социална отговорност. Необходимостта да развиват своите умения и съзнанието, че могат и трябва да са полезни на гражданите и бизнеса, мотивира магистратите да участват активно в обучителния процес.

За тях беше изключително полезно, че своя безценен опит сподели съдия Деспина Георгиева - съдия в Окръжен съд Варна, идеен създател на центъра по медиация към Районен и Окръжен съд Варна. Тя е обучен медиатор и обучител по медиация, както и един от най-активните препращащи съдии.

Радващо е желанието на все повече съдилища в България да подпомагат развитието на медиацията, съзнавайке, че този нов, но изключително полезен метод за разрешаване на спорове, дава по-голяма възможност за развитието на бизнеса, запазването на отношенията и спестяване на време на всички участници в един съдебен процес.