Обучение "Медиация при спорове с недвижими имоти"

"Център за разрешаване на спорове" ще проведе обучение, което е част от специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Участниците в обучението ще научат кога и откъде възниква споровете:

 • При строителство
 • При ремонти
 • Покупко-продажба
 • Наем
 • Съсобственост

В първата часта на обучението участниците ще научат:

 • какви спорове възникват във връзка със строителство и ремонти .
 • какви са спецификите на участниците в процедурата по медиация

Във втората част на обучението участниците ще научат:

 • какви са спецификите на спорове при покупко-продажби на имоти
 • особености на страните и справяне с предизвикателства в процедурата по медиация. Конкретни медиаторски техники.

В третата част участниците в обучението ще научат:

 • специфики на споровете при наемните отношения между физически лица
 • спорове при съсобственост и етажна собственост.

Участниците в обучението ще усвоят конкретни медиаторски техники. Ще провеждат учебни медиации.

В рамките на обучението ка предвидени много практически казуси и възможност за групова самостоятелна работа по конкретни задачи.

Водещ обучител: Костадин Серафимов:

Медиатор, работил  като юрисконсулт  в агенции за недвижими имоти. Към настоящия момент е главен юрисконсулт  в „ARCO REAL ESTATE“ LTD. Бил е стажант  адвокат, където е придобил опит в сферата на вещното, облигационното и търговското право. Богат опит в ръководене на процеса на сключване на сделки и решаване на възникнали проблеми.

Награждаван е от агенциите, в които е работил, за съществен принос за тяхното развитие.

 

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиацияЦялото обучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

–           Медиация при спорове за интелектуална собственост, 

–           Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Обучението е адаптирано за онлайн формат.

Записването става или чрез формата за регистриране за участие, или на e-mail: office@bgmediation.comили

на тел. 0889 311118. След свързване с нас, ще получите изрично потвърждение за наличието на места и възможността да се включите в курса.

Банкова сметка за превод на таксата:

BG02FINV91501215746583 – Първа инвестиционна банка

сдружение Център за разрешаване на спорове