КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ В ЕДНА СЪДЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ МЕДИАЦИЯ?

Съдебната програма за препращане към медиация е инициатива на един съд за предоставяне на информация и възможност заползване на по-бърз и благоприятен начин за разрешаване на един спор в сравнение със съдебното производство - чрез процедура по медиация при неутрален и независим експерт в разрешаването на спорове.

Когато вече сте завели съдебно дело, съдът Ви дава възможност да се разберете чрез медиация, за да:

  • спестите време,

  • намалите разходите си за разрешаването на спора,

  • договоритерешение, което максимално Ви удовлетворява, и което

  • обичайно се изпълнява доброволно,

  • запазите имиджа и тайните си,

  • и подобрите отношенията си, ако са важни за Вас или се налага да продължат.

Разбира се, ако тези предимства не Ви привличат, Вие сте свободни във всеки момент да продължите с воденето на съдебното дело.

В рамките на съдебната програма можете да получите следното съдействие:

- информация за възможността за разрешаване на спора по доброволен начин чрез процедура по медиация, както и за медиаторите или обединенията от медиатори (центровете за медиация), които предоставят услуги по правилата на съдебната програма – чрез информационни табла и брошури, на уебсайта си и по други подходящи начини;

- персонално съдействие от съдебен служител - координатор, който отговаря на въпроси и запитвания във връзка с услугите и възможностите, предоставяни от съдебната програма за медиация – на разположение в съдебната сграда;

- административно съдействие от координатор на съдебната програма за медиация (съдебния координатор), за организирането на срещите по медиация и координацията между страните, медиаторите и съда – преди и след провеждането на срещите по медиация.

ВАЖНО!

Съдебните програми предоставят съдействие само на страни, които вече имат образувани дела в съответния съд, към който е програмата за медиация.

За да започнете медиация, няма значение на каква фаза е делото, дали по него е имало вече заседания, стига да не е произнесено решение. Медиация можете да проведете както на първа, така и на втора инстанция.

ДАЛИ за Вашия случай е ПОДХОДЯЩА МЕДИАЦИЯ, можете да проверите ТУК.

КАК можете да започнете медиация, можете да видите ТУК.

Информацията за съдебните програми за медиация в отделните градове е за тези градове,в които има обявени активни съдебни програми за медиация.

Ако в града, в който имате дело, няма такава съдебна програма, за да получите информация и съдействие, можете да се свържете с медиатор в този град – повече информация ще намерите в Секция ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕДИАЦИЯ.

Ако имате информация за съдебна програма, която не е обозначена в списъка на този сайт, ще Ви бъдем благодарни да се свържете с нас и да ни уведомите, за да бъде включена, като се свържете с нас на project@bgmediation.com.

Съдебни програми
КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ В ЕДНА СЪДЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ МЕДИАЦИЯ?