КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ?

Изберете града и съответния съд, в който имате дело. Там ще намерите контакти, чрез които ще можете да се свържете със служител, който да Ви даде необходимата информация.