Книга

 УСПЕШНИТЕ МЕДИАЦИИ В 10 ИСТОРИИ

Този сборник съдържа 10 казуса с реално проведени медиации по различни видове спорове – семейни, търговски, имотни.

 Целта му е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да се постигат споразумения. Използваните подходи са такива, каквито са се оказали подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран медиатор, който има опит в конкретния вид спорове.

 Информацията в казусите е променена така, че да се запази същината на спора,  а фактите и основните действащи лица са с променени характеристики и имена, за да не бъдат разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са случайни, тъй като случаи, подобни на описаните, сме срещали многократно в практиката.

Първата история разказва как двама състобственици завеждат дело за делба, а в процедурата по медиация се разбира, че истинските цели и притесненя на всеки един от тях са съвсем различни от това да поделят имота, който имат...

Делба със скрити цели

 

Темата за медиация при домашно насилие е много актуална. Възможна ли е медиация? При кои случаи и как помага медиаторът може да прочетете във втората история от нашата книга:

Три в едно - домашно насилие, развод и имоти

 

Медиацията, като процедура за разрешаване на спорове и много предпочитана от търговците. Когато фактите са изяснени и трябва да се вземе бързо решение, да се намери пресечната точка на бизнес интересите и когато запазване на отношенията е важно за бъдещето на бизнеса, търговците знаят, че медиаторът е този, който може да съдейства за постигането на тези цели.

Машини за шоколад