Проект

„МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация

Проектът е финансиран от Фондация „Америка за България“.

Осъществява се от Център за разрешаване на спорове в периода 2016г. – 2018г.

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА

Укрепване, развитие и подкрепа на съдебни програми за препращане към медиация, които да информират и насърчат страните по търговски, граждански и имуществени спорове да използват медиация – със старт през 2016 г. във Варна, Велико Търново, Плевен, Бургас

Крайни цели - увеличаване на случаите, разрешени с медиация, спестените средства и по-бърз съдебен процес с по-качествени съдебни актове. Чрез практически наръчник и стратегически планове и планове за действие.

Повишаване на квалификацията и сътрудничеството между съдии и адвокати в сферата на медиацията в 6 стратегически района на България

Чрез подготовка на съдиите да препращат към медиация, и на адвокатите да подпомагат ефективно страните в процеса на медиация, и насърчаване на сътрудничеството между тях

Повишаване на познаването на медиацията като “първи избор на метод за разрешаване на спорове” от местните правни и бизнес общности и гражданите в 6 стратегически икономически центъра в България, чрез събития на живо и онлайн кампании.

 

СЪДИЛИЩА, подкрепяни по проекта към момента (до есента на 2017г.):

Окръжен и Районен съд – Варна,

Окръжен и Районен съд – Бургас,

Окръжен и Районен съд – Плевен,

Окръжен и Районен съд – Пазарджик,

Окръжен съд – Хасково.

 

ДЕЙНОСТИ

Във връзка с развиването на съдебните програми

  • Изработване на наръчник и документи за съдебна програма за препращане към медиация
  • Срещи с местни съдебни екипи за планиране, отчет и анализ на съдебните програми.

Във връзка с повишаването на квалификацията на съдиите и адвокатите в сферата на медиацията и на засилване на сътрудничеството между тях

  • Конференции за медиацията за юристи и институции и семинар за съдии – с американски експерти, в София и във Варна
  • Обучения по препращане за съдии
  • Семинари за адвокати в представителство при медиация
  • Други събития

Във връзка с повишаване на познаването на медиацията като “първи избор на метод за разрешаване на спорове” – събития и материали за популяризиране на медиацията онлайн и на живо

 

За повече информация за минали и предстоящи събития – вижте НОВИНИ