КАКВИ СА ПРАВИЛАТА?

Всяка съдебна програма за медиация има свои правила, които определят при какви условия може да се ползвате от медиация.

За да разберете какви са те, проверете информацията за своя град.