Медиацията
е опитът да се помогне на страните в несъгласие
да се чуят един друг, за да се сведат до минимум вредите,
които могат да бъдат породени от несъгласието им по спорния въпрос
Виж повече
Програми
Съдебни програми за медиация в страната: новата вълна 2016г.

В началото на 2016г. започна активна подкрепа за изграждане и разширяване на съдебните програми за медиация във Варна, Бургас, Велико Търново и Плевен.

Центрове
Центровете за медиация са обединения на медиатори или организации – дружества или с нестопанска цел, които предоставят професионално услугата медиация.
Новини
Новини, известия и други...
Медиация
Какво представлява? За вас ли е? Какво получавате? Кои са медиаторите? Каква е ролята на адвокатите? Колко струва? Как се изпълнява споразумението? Как да заявите случай?
MEDIATION.BG
Сайтът е изготвен в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“,
Лично за вас
Защо медиация? Създадохме този информативен сайт, за да ви дадем пряк достъп до едно от най-човешките средства да решите проблем - с подкрепата на доверен независим помощник, който ще ви помогне да намерите желаното решение и да се почувствате по-добре.