Кои са медиаторите?

Медиаторите са професионалисти, специално обучени да разрешават спорове. Медиация могат да осъществяват само правоспособни медиатори, които са вписани в ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ към Министъра на правосъдието.

Медиаторите имат подготовка като независими експерти, които управляват преговорите по ясни правила и насочват към разработването на решения, благоприятни и за двете страни, без да дават свои оценки или съвети. Те водят разговора като насочват към най-важните въпроси, намаляват напрежението, и помагат на всяка от страните да премери плюсовете и минусите на най-благоприятните изходи.

КАКЪВ СПЕЦИАЛИСТ Е МЕДИАТОРЪТ?

Медиаторите са експерти с образование и опит в различни области, за да могат да бъдат полезни именно в спорове в професионалната област, в която имат квалификация и опит. Например юристи, психолози, икономисти, строителни инженери, както и всякакви други професии.

Наред с квалификацията в своята професионална област, медиаторите са преминали задължително практическо сертифициращо обучение, което ги подготвя за разрешаването на спорове. В него се включват психологически и преговорни умения, базова правна информация, както и множество техники и стратегии за улесняване на комуникацията и разрешаване на конфликти.

Информация за квалификацията на всеки медиатор може да бъде намерена в ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ към Министъра на правосъдието.

КОЙ ИЗБИРА МЕДИАТОРА?

При възникване на спор, всяка от страните може да посочи медиатор, за когото е проучила, че може да съдейства за разрешаването му. Ако всяка от страните иска да посочи различен медиатор, най-често двамата ще работят в екип заедно – като ко-медиатори. Ко-медиаторите са напълно равнопоставени, водят медиацията съвместно, и всеки от тях поема ангажимент да е напълно безпристрастен, независимо от страната, която го е посочила за медиатор. Най-често страните се обединяват около избора на един медиатор или на екип медиатори, които работят съвместно в един Център за медиация, за да осигурят по-висока ефективност за разрешаването на спора си.

КАК ДА ИЗБЕРА МЕДИАТОР?

Изборът на медиатор е ключов за да постигнете резултата, който търсите.

Как да прецените дали един медиатор е подходящ за Вашия спор?

Най-важно е какво целите.

Ако искате да излезете на всяка цена с решение и не държите на отношенията с другата страна, или те не са важни, проучете за медиатори, които работят за бързо решение и правят всичко възможно, за де се постигне споразумение.

Ако е важно да се изчистят проблеми в отношенията, защото се налага да продължат – както за отношенията във връзка с отглеждането на деца, така и за отношенията между бизнес партньори или съдружници или колеги, които биха изгубили повече, ако прекратят работата си заедно, то тогава проучете дали медиаторът ще може да Ви съдейства и за изглаждане на отношенията.

КАК ДА ПРОУЧИТЕ ЗА МЕДИАТОР, КАКЪВТО ВИ ТРЯБВА?

На първо място, добре е да потърсите информация в интернет. Вероятно ще намерите за полезно да проучите как набелязаните от Вас медиатори представят себе си – какво са правили не само в основната си професионална област, но и в сферата на медиацията. Така ще разберете повече за стила им на работа и за резултатите в нея.

Като втора стъпка, можете да попитате и ваши познати, които може да познават медиатори.

Като трета стъпка – свържете се с медиатор, чийто стил Ви е допаднал или когото са Ви препоръчали. Задайте му въпросите си. Точно тези, които Ви вълнуват в момента.

Ако Ви отговори по начин, който Ви допада, значи може да Ви е полезен. Защото имате нужда от човек, който не просто да е специалист, но който може да Ви изслуша и да разбере Вашия конкретен проблем.

Освен квалификацията и заявената подготовка и опит в медиацията, ето и няколко обективни критерия, които могат да улеснят преценката Ви дали медиаторът е подходящ за Вас и на него може да се разчита.

Добрият медиатор обикновено ще Ви изслуша, ще Ви покаже, че разбира проблемите, за които му говорите. Наред с това, ще подходи максимално отговорно към Вашето запитване – като изясни максимално точно и ясно как би могла да помогне медиацията във Вашия случай, разясни Ви какво да очаквате от нея, отговори на въпросите ви, и уговори и спази конкретни срокове за организиране и провеждане на срещата.

Важно е да попитате и уточните и как се формира заплащането на медиатора и колко ще Ви струва медиацията, както и кога се очаква да бъде направено плащането. Коректният медиатор ще Ви отговори предварително на тези въпроси.

КАК МОГА ДА СЪМ СИГУРЕН, ЧЕ МЕДИАТОРЪТ ЩЕ Е БЕЗПРИСТРАСТЕН?

Тъй като Вие избирате медиатора, ще имате възможност в процеса на избора му да проучите необходимата Ви информация за него, както и да разговаряте с него лично. Така ще можете да прецените дали той ще бъде безпристрастен. В случай, че в хода на медиацията у Вас възникне някакво съмнение, винаги можете да го изразите пред медиатора. Ако Ви се струва, че медиаторът не успява да преодолее пристрастие, по закон можете да поискате да си направи отвод и да продължите с друг медиатор. (чл.10, ал.3 от Закона за медиацията)

КАКВО ПРАВИ И КАКВО НЕ ПРАВИ МЕДИАТОРЪТ?

Медиаторът помага на страните като:

» Улеснява диалога между страните чрез уменията си за насочване на разговора и превръщането му в ефективно общуване. Помага на страните да намалят напрежението и да разговарят спокойно по важните въпроси.
» Осигурява на страните неутрална и професионална подкрепа за изясняване на спорните въпроси и исканията
» Съдейства на страните да определят и степенуват интересите си, да преценят евентуалните ползи и загуби, и да намерят общи интереси.
» Помага да се разгледа проблемът от друга гледна точка и да се намерят повече и по-добри възможни разрешения.

Медиаторът се въздържа от следните действия:

» Не взема решение по спора вместо страните. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен.
» Не взема страна
» Не дава правни съвети и становища по спора.
» Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при медиацията разговори.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИ ЗА МЕН МЕДИАТОРЪТ ЩОМ НЕ ДАВА РЕШЕНИЯ?

Това, че медиаторът не дава решение, често стъписва страните и оставя неяснота за това какво всъщност прави медиаторът, така, че да се разреши спорът.

Медиаторът направлява умело преговорите, като осигурява: ясни правила за разговора, намаляване на напрежението и улесняване на общуването, насочване по конкретни логически стъпки за решаване на проблема и изработване на решение. Какви са те?

Медиаторът работи с три основни стъпки: (i) изслушва всички страни (поотделно или заедно) и изяснява кой какво точно би искал, (ii) изследва какво ги кара или мотивира да действат по начина, който е довел до проблеми и какви са целите и приоритетите им занапред, и (iii) помага да се намерят различни варианти, които да се струват добри на всички страни. Медиаторът рядко предлага решение, той помага на страните да разберат от какво всъщност имат нужда и какво може всака да направи, за да допринесе за решението.

След като е изяснил кой какво иска, медиаторът може да попита например: „Какви са приоритетите на всеки от вас във връзка с … (поставения спорен въпрос - конкретния проект, имот, отглеждане на дете, търговски договор)?”, „Какви са притесненията ви?”.

След като изясни тези въпроси, медиаторът може да попита „Какви начини за постигане на целите и на двамата виждате?”,„От какво имате нужда, за да се случи това, за което говорим?”, „С какво всеки от вас би могъл да допринесе за общата цел?”

Медиаторът разполага с цял инструментариум от техники. Освен въпросите, които му позволяват да насочва с лекота разговора в конструктивна посока, той използва и различни подходи за намаляване на напрежението, така, че двете страни да могат да излеят натрупаните негативни емоции и след това да се чуят и да разговарят спокойно.

Накратко, медиаторът помага както да се разреши конкретния проблем, така, че да бъде постигната в максимална степен целта на всеки, така и да останат всички с усещаното за удовлетворение. Което дава и допълнителният ефект хората да се чувстват комфортно, и да общуват по-лесно занапред и да решават проблемите, които могат да възникват между тях самостоятелно и доброволно.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.