Обученията за съдии – нова стъпка в ангажимента на съдилищата към разпространението на медиацията през 2109г.

В края на май и през юни 2019 г. се проведоха две големи обучения за съдии.

Първото обучение беше в умения за препращане към медиация за съдии от съдебния район на Добрич. Съдът в Добрич вече има меморандум за сътрудничество с медиатори и е в процес на подготовка за активна работа на програма за насочване към медиация.

Той е част от разрастващата се мрежа от съдебни програми за препращане към медиация  – вече в близо 10 съдебни района в страната, в които има действащи програми. Най-старият сред тях е този към Софийски Районен съд и Софийски градски съд в София, който действа вече 9 години, както и тези във Варна, Бургас, Плевен, Пазарджик, Перник, Шумен, Добрич, и други.

Второто обучение беше предназначено да подготви съдии-обучители, които да обучават и да предават опит на колегите си в насочване към медиация, както и да запознават практически с медиацията различни обществени и професионални групи, които имат отговорността да подпомагат спорещи страни в разрешаването на конфликтите им – адвокати, представители на институции и други професионални организации. В това обучение участваха и председатели на над 7 съдилища, които подготвиха конкретни теми и стъпки за продължаването на работата по разпространението на медиацията от страна на съдебните институции. България е сред малкото държави в Европа, в които съдиите са толкова ангажирани и полагащи усилия да подкрепят разпространението на медиация като отделят от времето си, за да запознават страните с метода и възможността да намерят благоприятно за тях решение, с много по-малко разходи, време и нерви, отколкото в една съдебна процедура.

И двете обучения бяха водени от Севдалина Александрова и Албена Комитова.

Успешното разгръщане на съдебни програми за препращане към медиация в последните 3 години и половина в национален мащаб беше подкрепяно от проекта „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“, 2016г. – 2019г., финансиран от Фондация „Америка за България“, и изпълняван от Център за разрешаване на спорове .

 Сред успехите на действащите в страната съдебни програми за препращане са както нарастването на броя случаи, насочени към медиация и участието на все повече клиенти и адвокати в тях, така и нарастването на броя постигнати споразумения и разрешаването на спорове за все по-големи суми, за които страните и адвокатите са се доверили на медиацията. Един от последните разрешен спорове е бил с правен интерес от близо 200 000 лв.