Книга

 УСПЕШНИТЕ МЕДИАЦИИ В 10 ИСТОРИИ

Този сборник съдържа 10 казуса с реално проведени медиации по различни видове спорове – семейни, търговски, имотни.

 Целта му е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да се постигат споразумения. Използваните подходи са такива, каквито са се оказали подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран медиатор, който има опит в конкретния вид спорове.

 Информацията в казусите е променена така, че да се запази същината на спора,  а фактите и основните действащи лица са с променени характеристики и имена, за да не бъдат разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са случайни, тъй като случаи, подобни на описаните, сме срещали многократно в практиката.

Първата история разказва как двама състобственици завеждат дело за делба, а в процедурата по медиация се разбира, че истинските цели и притесненя на всеки един от тях са съвсем различни от това да поделят имота, който имат...

Делба със скрити цели

 

Темата за медиация при домашно насилие е много актуална. Възможна ли е медиация? При кои случаи и как помага медиаторът може да прочетете във втората история от нашата книга:

Три в едно - домашно насилие, развод и имоти

 

Медиацията, като процедура за разрешаване на спорове и много предпочитана от търговците. Когато фактите са изяснени и трябва да се вземе бързо решение, да се намери пресечната точка на бизнес интересите и когато запазване на отношенията е важно за бъдещето на бизнеса, търговците знаят, че медиаторът е този, който може да съдейства за постигането на тези цели.

Машини за шоколад

 

Медиацията има много предимства пред съдебния процес, но едно от основните е,че решавайки спора по този начин, страните запазват добрите отношения. Също така, безценната помощ на медиатора се състои и в това, че неговата основна роля е да подпомага страните по спора да генерират различни варианти на решение, да бъдат гъвкави и да намерят най-доброто за тях.

Заем между приятели

 

Съдът е последното място, където би могло да се реши спор между роднини. По време на съдебен процес, съдещите се роднини понякога влошават отношенията си завинаги.

Медиацията дава възможност в една спокойна и защитена среда, спорещите страни да могат да поговорят открито за своите страхове, наранени чувства и истински нужди. Представяме Ви история за спор между майка и дъщеря, които с помощта на медиатора успяват да намерят решение и да подобрят отношенията си трайно.

Разваляне на договор за дарение

 

Все по-актуална е темата за споделеното родителство. Експертите са единодушни, че е добре детето на разделени родители да бъде отглеждано с равна грижа, внимание и отговорност и от двамата. Как това може да се случи на практика? Представяме Ви медиация, в която се намира решение съвместното упражняване на родителски права, както и информация кога и как това е възможно:

Раздяла и споделено родителство

 

Делба между роднини...Почти няма човек, който в някакъв етап от живота си да не преминава през това. "Хайде да се разберем" е мисъл, която идва на всеки. В процедура по медиация е единственото пространство, където можете да говорите открито за всичките си притеснения, разочарования и страхове. При това напълно поверително. Представяме Ви медиация, в която брат и сестра успяват да се споразумеят и да сложат край на дългогодишна свада:

Делба по братски

 

Все по-често съдиите препоръчват медиация при търговски спорове. Това е така, защото те са се уверили в ползите и ефективностт от тази процедура. Когато търговците се срещнат заедно със своите адвокати, но не да водят преговорите сами, а с обучен и неутрален посредник - медиатор, това често води до щастлив край. Т.е., търговците често успяват да постигнат споразумение, защото при условията на пълна поверителност, те успяват да говорят открито и спокойно за своите интереси, които често се изказват само в процедура по медиация:

Наем между търговци

Цялата книга може да прочетет тук:

Успешните медиации в 10 истории