МЕДИАЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

За първи път в България ще се проведе специализирано обучение по МЕДИАЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

В рамките на това обучение участниците ще научат:

  • Видове и спецификата на обектите на интелектуална собственост в подсистемата на индустриалната собственост – изобретение, полезен модел, търговска тайна, търговска марка, географски означения, промишлен дизайн.
  •  Същност на медиацията по интелектуална собственост. Лицензионни сделки – трансфер на знания и технологии, специфики при търговските отношения. Медиационни техники при спорове по интелектуална собственост.
  •  Същност на конфликта при спорове за индустриална собственост. Приложима медиация по индустриална собственост на национално ниво. Процедура по медиация пред Световната организация за интелектуална собственост при международни спорове.
  •  Същност на конфликта при спорове за авторски права и права сродни на авторските. Медиация по реда на националното специално законодателство в областта – процедура и специфики.
  • В рамките на обучението ще се провеждат симулирани медиации и ще се решават интересни казуси от българската и международна практика в сферата на спорове за интелектуална собственост.
  • В края на обучението, участниците ще придобият умения за водене на бизнес преговори и водене на медиация в областта на интелектуалната собственост.

 

Водещ на обучението:  проф. д-р Владя Борисова:

Директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Адвокат по интелектуална собственост към Софийската адвокатска колегия. Медиатор към Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд, вписан в Единния регистър на медиаторите на Министерството на правосъдието и в Регистъра на медиаторите по интелектуална собственост към министъра на културата, като медиатор по интелектуална собственост. Представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, вписан в Регистъра на представителите по индустриална собственост. Експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на организацията. Консултант на Международната търговска камара (ICC), служба „Търговски престъпления“, дивизия „Престъпления срещу интелектуалната собственост“.

Обучението представлява един от модулите от обучение по търговска медиация. Цялото бучение се състои от 3 модула.

Другите два модула са:

-           Медиация при спорове при сделки с недвижими имоти и строителство, 

-           Медиация при спорове по търговски сделки и спорове между съдружници.

За всеки един модул участниците получават сертификат за успешно преминат курс.

При участие и в трите модула, участниците получават сертификат за преминато  Специализирано обучение по търговска медиация, съгласно Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Цена на курса:

редовна цена - 180 лв.

При участие на двама и ранно записване до 15 март- 150 лв.

Поради практическата насоченост на обучението, групата е с ограничен брой участници.

Кога: 28.03.2020г.

Продължителност: 09,00ч. – 17,30ч.

Място на провеждане: офис на ЦРС, адрес: ул. „Княз Борис I“, № 49, ет. 3

За повече информация може да следите тук:

https://www.bgmediation.com/obuchenia-i-sabitia/predstoiasti

https://www.facebook.com/bgmediation/