Колко струва медиацията?

В момента в България няма единна тарифа за медиаторските услуги. Всеки медиатор или център за медиация са свободни да определят своя тарифа, по която осъществяват услугата.

Заплащането на медиацията в повечето случаи се таксува на час или на сесия.

Средната цена на час е между 50 и 100 лв. на час, но зависи от вида на спора. Тъй като в медиация сравнително бързо става ясно дали ще се работи за споразумение, тя обикновено приключва в няколко часа. Най-често страните се споразумяват в рамките на 3 до 8 часа.

Някои медиатори или центрове за медиация предоставят вариант за заплащане на твърда такса за цялата медиация, независимо от продължителността й. В този случай обикновено таксата е формирана въз основа на материалния интерес.

Изготвянето на споразумението обикновено не е част от таксата за медиация. Повечето медиатори, в случай, че са юристи, и страните пожелаят изрично това, след завършване на медиацията могат да помогнат за изготвянето на споразумението. В такъв случай обикновено се събира допълнителна такса за изготвяне на споразумението, която се договаря с конкретния медиатор. Някои центрове за медиация имат на разположение адвокати, които могат да изготвят споразумението, без да са участвали в самата медиация.

За да се ориентирате за таксите, предварително попитайте конкретния медиатор или Център за медиация по неговата тарифа колко струва медиацията, колко струва изготвянето на споразумението, ако за това се събира отделна такса.

Има няколко важни условия, които да вземете предвид, за да сте сигурни предварително какво се очаква да платите:

Медиаторът е длъжен предварително да запознае страните, участващи в процедурата по медиация, колко ще струва неговия труд, преди да започне процедурата – съгласно чл. 34, ал.1 от Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

Освен това, медиаторът не може да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на спора. Това означава, че не може да се уговаря да му бъде платено само, ако процедурата по медиация завърши със споразумение.

Затова, за да бъдете максимално запознати какви биха били разходите за медиацията, попитайте изрично съответния медиатор или център, към който сте се обърнали, за начина, по който се формира таксата и за предварителна преценка за стойността й във Вашия случай. 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ВЪПРОСИ: project@bgmediation.com.