ПО ГРАДОВЕ

БУРГАС

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2018г.

Кой ви съдейства

Как да се свържете

ВАРНА

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2018г.

Какво получавате по съдебната програма във ВАРНА

Съдебната програма към Съдебен район на Окръжен съд - Варна предоставя информация и възможност за провеждане на медиация по дела, висящи пред Окръжен и Районен съд – Варна и съдилищата в Девня и Провадия. Медиациите се провеждат от медиатори обичайно в сградата на Районен съд – Варна, на ул. „Ангел Кънчев" №12, ет. 4.

Страните имат възможност да изберат медиатор и да получат съдействие за организирането на първата среща за медиация от съдебния координатор.

Медиациите се осъществяват доброволно от медиаторите и страните не заплащат за тях.

Какви са правилата

Кой ви съдейства

Как да се свържете

КОНТАКТИ  

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12, 4 ет. (в сградата, в която се помещава СИС при ВPC).

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете с:

За дела на Окръжен съд Варна: Нора Великова, тел.052 623 362

За дела на Районен съд Варна: Веселина Тодорова, тел. 052 662 596

За дела на Районен съд Девня: Десислава Савова, тел. 0519 92737

За дела на Районен съд Провадия: Румен Вичев, тел. 0518 47722

Ако желаете, може да изпратите запитване по e-mail: mediation@vos.bg.

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2018г.

Какви са правилата

Как да се свържете

 

ПЛЕВЕН

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2018г.

Как да се свържете

 

СОФИЯ

Какво получавате по съдебната програма в София

Съдебната програма към Софийски Районен и Софийски градски съд предоставя информация и възможност за провеждане на медиация по дела, висящи пред двете съдилища.

Медиациите се провеждат от медиатори в сградата на Софийски Районен съд на бул. Цар Борис III. Страните имат възможност да изберат удобна за тях дата за медиация – като за всяка дата има медиатор, който поема случая съгласно график, на разположение при съдебния координатор.

Медиациите се осъществяват доброволно от медиаторите и страните не заплащат за тях.

Какви са правилата

Кой ви съдейства

Как да се свържете – контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ (ЦСМ)
гр. София, бул. ЦАР БОРИС III № 54, ет. 2, ст. 204

За повече информация и връзка с координаторите на Програма ”Спогодби”:

Лъчезар Насвади - тел. 02/8955 423 за Софийски районен съд

Юлия Шулева - тел. 02/9219 413 за Софийски градски съд
Мобилен телефон: 0889 515 423

Eлектронна поща: spogodbi@srs.justice.bg