КОИ СА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ТРЕТОТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ

Състезанието събра 66 участника от 9 от най-големите университети в България, като за пръв път се включи и Националния военен университет от гр.Велико Търново. Студентите доказаха, че медиацията не е само за юристи – в разрешаването на спорове смело се включиха и математици, инженери, икономисти, психолози, политолози и повече от 10 други специалности.

Треньори на повече от 1/3 от участниците в Третото състезание бяха победители и състезатели от първата и втората година на състезанието, което показа как веднъж запалена искрата, продължава да гори задълго напред.

Още в началото участниците заявиха, че са тук, „за да се обогатят и предизвикат, да се запознаят с нови хора, да участват в нещо уникално и да научат умения, които смятат да използват в практиката си занапред“.

Те преминаха кратко обучение, след което влязоха в състезание с истински медиации, в които имаха за задача да разрешат два реални  търговски спора.

В състезанието бяха отличени тези, които проявиха едновременно силна аргументация и конструктивност, която помага и двете страни да спечелят. А от медиаторите – тези, които  активно водеха страните към решение, като насърчаваха собствените идеи на клиентите и адвокатите за творчески и взаимноизгодни решения.

След оспорвана надпревара бяха излъчени победителите. Първи като отбор завърши един от екипите на Софийския университет. Всички победители  като адвокати, клиенти и медиатори, може да видите по-долу. Сред тях има представители на Софийски университет, Нов Българки университет, Пловдивски университет, Русенски университет, Варненски Свободен университет.

За студентите състезанието, освен възможност за доказване на уменията за преговори и разрешаване на спорове, оставя и реални умения за толерантно и дипломатично преодоляване на конфликти в практиката.

Победителите

I място в категорията екип Адвокат/клиент

  • Йордан Йорданов, Петър Стоилов, Софийски университет, с треньор Цочо Бошнаков, победител във Второто национално състезание по медиация

II място в категорията екип Адвокат/клиент

  • Георги Янев, Диан Неделчев, Софийски университет, с треньор Георги Раданов, участник със специална награда в Първото национално състезание по медиация

III място в категорията екип Адвокат/клиент

  • Калина Найденова, Мелани Сергиева, Нов български университет –  с треньор доц. д-р Петя Неделева,
  • Любослав Хинов, Весела Михайлова, Софийски университет, с треньор Георги Гочев,
  • Георги Балабанов, Симона Велева – Варненски Свободен университет, с треньор доц. д-р Иванка Банкова, преподавател по конфликтология

I място в категорията Медиатор

  • Олга Войкова, Софийски университет, с треньор Цочо Бошнаков, победител във Второто национално състезание по медиация.

II място в категорията Медиатор

  • Енинка Куртева, Нов български университет – с треньор доц. д-р Петя Неделева.

III място в категорията Медиатор

  • Георги Кръстев, Русенски университет, с треньор Миглена Йорданова
  • Олег Заим, Пловдивски университет, с треньори Даниел Николов и Стефани Димитрова, участници в Първото национално състезание по медиация и треньори във второто.