Как да стана медиатор?

"Център за разрешаване на спорове" организира обучения за медиатори от 2013 година и е с доказано високо качество. Водещ обучител на обученията е Албена Комитова, която е практикуващ медиатор и доказан професионалист с повече от 15 годишна практика.

Къде можете да се реализирате като сертифициран медиатор?

Можете да практикувате медиация като свободна професия и да развиете своя собствена практика. Можете да станете част от вече съществуващ център по медиация или да създадете собствен такъв.

Вече много от работодателите приемат тази квалификация като предимство за заемане на определена длъжност.

Медиацията става все по-търсена и популярна услуга.

В ход е разработването на законодателни изменения, които предвиждат провеждането на задължителна медиация преди съд по някои видове дела.

Също така се предвижда създаването на центрове по медиация към районните съдилища, в които ще работят медиатори, които са преминали обучение с доказано качество и които ще преминават допълнителни квалифициращи обучения.

Колко време продължава обучението?

Съгласно  Чл. 8. от Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (по чл.8 от Закона за медиацията)

„Обучението на медиатори се провежда в рамките на минимум 60 учебни часа и включва теоретична и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове.

"Център за разрешаване на спорове" провежда обучения, които отговарят изцяло на нормативните изисквания и гарантира най-високо качество на преподаване и провеждане на симулирани, учебни медиации.

По време на обучението се предоставят учебни материали, работи се по индивидуали и групови задачи. Предоставя се време за самоподготовка и се прилага индивидуален подход.

Всеки участник в обучението получава подробна обратна връзка от обучителите и практикуващи медиатори, които участват в симулираните медиации.

Кога и как ще се проведе обучението

  • 7, 9 и 10 февруари/понеделник, сряда и четвъртък/, в часовете от 18:00 до 20:15 ч.
  • 12 февруари/събота/, в часовете от 10:00 до 16:00 ч.
  • 14 февруари, 16 и 17 февруари/ понеделник, сряда и четвъртък/, от 18:00 до 20:00 ч.
  • 22 и 24 февруари /вторник и четвъртък/,  в часовете от 18:00 до 20:00 ч.
  • 26 февруари/събота/ , от 10.00ч.  – изпит

Повече информация за обучението може да получите тук:

Обучение за медиатори