Новини

Преговори в условията на криза

Мастърклас с Албена Комитова и Ангел Лазаров

МЕДИАЦИЯ ПРИ СПОРОВЕ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ЕДНОДНЕВНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Задължителна медиация – кои спорове, кой, как - отзиви от Кръглата маса на 25 септември

От години се говори за задължителна медиация. Къде обаче са действията и конкретиката?