Новини

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪДИИ ОТ ОКРЪЖЕН РАЙОН ДОБРИЧ

Албена Комитова от Център за разрешаване на спорове, Севдалина Александрова и Деспина Георгиева обучаваха съдии в техники за препращане към медиация