Новини

За ролята на адвокатите и прилагането на медиацията в съда и извън него

Въпроси и отговори от срещата със съдия Роб Леви и Дона Стийнстра, 2 ноември 2016г., София