Първа среща на медиатори с жители на район "Надежда", Столична община

На 13 юли 2023 г. , в ОКИ „Надежда“, се проведе първата среща по проект "Насърчаване използването на медиацията в Столична община, район „Надежда“,  с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в общността", който се финансира по Програма "Европа" 2023 на Столична община и се  изпълнява от сдружение „Център за разрешаване на спорове“, в партньорство със СО район “Надежда“.

На срещата присъстваха жители и домоуправители от района, представители на Столичния общински съвет, районната администрация и доброволци медиатори.

По време на събитието, г-жа Росица Петрова, ръководител на проекта, представи предстоящите дейности, ползите и възможностите, които дава медиацията при разрешаване на спорове и конфликти в общността и семейството,  и как конкретно гражданите могат да се възползват от услугите на Приемна за Медиация, която заработи в район „Надежда“ СО (всеки четвъртък от 9 до 11).

Присъстващите посочиха някои от най-наболелите проблеми, с които се сблъскват хората в района, а именно : шум, отказ от плащане на сметки, отказ за достъп до жилища за отстраняване на проблеми с течове, завземане на общи части от блока, липсата на места за паркиране и други.

г-жа Албена Комитова,  основател на „Център за разрешаване на спорове“ и медиатор с дългогодишна практика, разясни на присъстващите как работи медиация при спорове между съседи и как горепоставените проблеми могат да бъдат разрешени с помощта на медиатор, като представи конкретни примери.

В рамките на проекта ще бъдат проведени още три общи срещи, като две от тях ще бъдат в онлайн формат.

Очакваме Вашите коментари, въпроси и запитвания на r.petrova@bgmediation.com,  както и на място в Приемната за Медиация на ул „Кирил Дрангов“ 55 ет.3 зала 308.