Нов център по медиация

На 19 април 2019г., отвори врати Център по медиация към Районен и Окръжен съд Пазарджик.

Това е поредния център към съд, който се открива със съдействието и подкрепата на Център за разрешаване на спорове и това се случва в рамките на проекта „МЕДИАЦИЯ И СЪД В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за препращане към медиация“ , финансиран от Фондация „Америка за България“ , който се изпълнява от Център за разрешаване на спорове.

Центърът по медиация към съда има за цел на популяризира и насърчи използването на медиация, като алтернативен способ за решаване на спорове. Председателят на Окръжен съд Пазарджик- Елеонора Серафимова и председателят на Районен съд Пазарджик - Веселка Златева вярват, че медиацията бедспорно е по-добрият  начин да се решават спорове.

На откриването бяха поканени съдии, адвокати, прокурори и представители на различни служби, предоставящи социални услуги.

Официални гости на събитието бяха председателя на Апелативен съд Пловдив – Станислав Георгиев, председателя на Окръжен съд Варна – Марин Маринов, председателя на Районен съд Варна – Ерна Якова, зам. председателя на Районен съд Варна – Десислава Жекова и председателя на Районен съд Перник – Михаил Алексов. Те споделиха своя опит с работата към центровете по медиация, които работят в техните съдилища. Албена Комитова представи резултатите по проекта до момента и възможностите и перспективите за медиацията в България.