Центрове за медиация

Центровете за медиация са обединения на медиатори или организации – дружества или с нестопанска цел, които предоставят професионално услугата медиация.

Центровете за медиация са частни образувания. Те са различни от съдебните програми за медиация. Съдебните програми за медиация (които на места се наричат още центрове или програми за медиация към съдилищата), имат различна цел и услуги – те препращат дела, висящи пред съответния съд, към медиация, и помагат при организирането на процедура по медиация. Повече информация за тях, можете да видите в секция Съдебни програми за медиация.

Центровете за медиация могат да Ви помогнат в няколко насоки:

  • Да прецените дали медиацията би била подходяща за Вашия конкретен случай, като Ви изслушат и обсъдят заедно с Вас плюсовете и минусите на процедурата,
  • Да организират среща за медиация – като потърсят съгласието на другата страна за провеждане на медиация, предоставят Ви избор от проверени и опитни специалисти в областта на Вашия спор и координират удобно време за провеждане на медиация,
  • Да осигурят провеждането на една или няколко срещи по медиация – в тях независим специалист по разрешаване на спорове - медиатор, ще Ви помогне за намирането на оптимални решения за Вашия случай – в среща заедно с вас и другата страна в спора, или поотделно с всеки. Повече за това какво можете да очаквате от медиаторите и процедурата можете да намерите в секцията МЕДИАЦИЯ.

Списък на центрове за медиация по градове

Тук са вписани центрове по медиация, които са се заявили като действащи към 2017г.

За да заявите център за медиация, който да бъде вписан на този сайт, моля попълнете тази форма.

За да заявите медиатор, който да бъде вписан на този сайт, моля попълнете тази форма.

 

ЦЕНТРОВЕ ЗА МЕДИАЦИЯ И МЕДИАТОРИ