Вписване на нов медиатор

За целите на по-доброто обслужване на клиентите на медиацията, ще бъдат вписвани само медиатори, които коректно са предоставили вярна и точна информация в пълния вид и обем, посочен по-долу.

Име
Снимка
По какви спорове провеждате медиация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Работни езици за медиация
По какви правила се организира и провежда медиацията при Вас?
(като прикачен файл)
По каква тарифа за медиация работите?
(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация, като прикачен файл)
Контакти - адрес, където може да бъде провеждана медиация, телефон, e-mail, уебсайт