Вписване на нов център за медиация

За целите на по-доброто обслужване на клиентите на медиацията, ще бъдат вписвани само центрове, които коректно са предоставили вярна и точна информация в пълния вид и обем, посочен по-долу.


Име на центъра
По какви спорове провеждате медиация?
По какви правила се организира и провежда медиацията при Вас?
(като прикачен файл)
По каква тарифа за медиация работите?
(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация, като прикачен файл)
Списък на медиаторите
(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици – за всеки медиатор)
Контакти
(адрес, където може да бъде провеждана медиация, телефон, e-mail, уебсайт)