Медиатор Николай Велков

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
при търговски спорове
при договорни спорове
при спорове за недвижими имоти
при спорове при строителство
при наследници
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
адвокат
Работни езици за медиация
български, английски, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Шумен

бул."Славянски" №60, ет.3, тел.0896 855 655 niki_velkov@abv.bg www.velkov-bg.com