Медиатор Мариана Войкова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Граждански спорове
Спорове, свързани със съпружески , фамилни и наследствени отношения
Спорове по договорни отношения
Търговски сделки и междуфирмена задлъжнялост
Трудови спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юрист по образование и професия. Имам дългогодишен опит в областта на гражданско, семейно, търговско и наказателно право. Вписана съм в ЕР на медиаторите към МП и работя като медиатор от 2016г. Притежавам допълнителни квалификации в областта на търговската и семейната медиация, преминала съм успешно обучение за напреднали за справяне с трудни поведения.
Работни езици за медиация
български език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Хасково

гр.Хасково, ул."Бузлуджа" №1 В, ет.2 тел.:0889446499 ; marianavoykova@gmail.com, voikova@abv.bg https://www.facebook.com/Mediator.MarianaVoykova/