Медиатор Атанас Карагьозов

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, трудови, дововорни и семейни
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Професия икономист, магистър по икономика. Доказан опит в бизнес комуникацията, успешно решаване на трудово-правни и бизнес конфликти и спорове, междуличностни взаимоотношения.
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Хасково

За контакти: тел. 0895599077, ел.поща: atakarra@gmail.com