Медиатор Нина Костенарова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Граждански спорове
Търговски спорове
Наследствени спорове
Имуществени спорове
Спорове за недвижими имоти
Семейни спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат с дългогодишен опит. Консултантски услуги, даване на правни оценки. Посредничество в осъществяването на търговски сделки. Осъществяване на споразумения в хода на съдебни производства и извън тях.
Работни езици за медиация
Български, английски.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 120Д, ет. 2, оф. 2,

гр. Петрич, ул. "Цар Симеон" № 17, телефон: 0887 717 461, email: adv_nkostenarova@abv.bg