Медиатор д-р Петя Стефанова Неделева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни спорове
Наследствени спорове
Междусъседски спорове
Спорове във ВУЗ
Спорове в училища
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Доцент в ЮФ на университет, медиатор ЦСМ СРС
Висше юридическо образование, доктор по право
Работя в сферата на ИРС от 1997 г.
Имам опит в неправителствения сектор от съвместна работа с Партньори-България
Работни езици за медиация
Български език
Английски език
Руски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Младост 1, бл. 12, телефон: +359 89 919 9978