Медиатор Катина Клявкова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
семейна, училищна, медиация на работното място, трансформираща, бизнес медиация, онлайн медиация, по вещноправни спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юрист, психолог и ЧР специалист. Конфликтолог, експерт по емоционална интелигентност, експерт по извънсъдебно разрешаване на спорове и медиация. С повече от 17 г успешен практически опит и над 1000 устойчиви споразумения
Работни езици за медиация
български, английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

www.mediationtea.com, гр. София, ул. “Шести септември" 33, tel. 0887 43 34 78, office@ahaya.bg