Център за медиация Ахая - София

Спорове, по които се провежда медиация
- семейна медиация; - медиация в училище; - медиация на работното място; - бизнес и търговска; - по вещноправни спорове; - трансформираща; - възстановително правосъдие; - онлайн медиация и трансгранична медиация;

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

www.mediation.ahaya.bg, ул. “Шести септември” 33, тел. 0887 43 34 78,  office@ahaya.bg