Медиатор Керачка Михаел

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни - споразумение за развод по взаимно съгласие,
семейни с международен елемент, споделено родителство, режим за
виждане с детето.
Наследствени,
Потребителски - туристически пътувания, транспорт, хотелско обслужване,
Граждански,
Застрахователни,
Търговски спорове,Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Българска филология. Административно управление и международни отношения. Медиатор от 2006г. Обучител по мадиация - начален курс и семейна медиация.
Опит като медиатор, 12 години, като администратор и работа с деца.
Работни езици за медиация
Български, немски, руски и английски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Лозенец, ул. Любата №11, +359888792685; e-mail: kmichael1956@gmail.com; www.pechelimzaedno.net https://www.facebook.com/pechelimsam