Медиатор Дияна Томова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Граждански, търговски, семейни.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Притежавам квалификации по професии като:
Икономист
Стопанска академия “ Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, висше образование на степен Специалист, по специалност Търговски и производствен бизнес.
Стопанска академия “ Димитър Апостолов Ценов“ гр. Свищов, висше образование степен Бакалавър, по специалност Икономика на търговията.
Бургаски свободен университет гр. Бургас, висше степен Магистър, по специалност Финанси.
Педагогическа правоспособност
Тракийски университет гр. Стара Загора.
Юрист
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий “ гр. В. Търново.
Психолог
Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, висше образование на степен Магистър, по специалност Юридическа психология.
Медиатор
Допълнителна специализация в областта на търговската медиация.
Дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти, свързана с осъществяването на операции с недвижими имоти, развитие на собствеността, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупко-продажби и наеми, експертни оценки, консултантски услуги, маркетинг и реклама, управление, проектиране, инвестиции, ценообразуване, строително-ремонтна дейност, вътрешен и външен интериор и дизайн, консултации и консултантски услуги в сферата на строителство, инвестирането и планирането, предварителна оценка и оценка при инвестиране в недвижими имоти и строителството, избор на имот/парцел за строителство и аргументация, предварителна оценка на риска при сделки с недвижими имоти, правен анализ, както и консултантски услуги на български и чуждестранни инвеститори (правни, счетоводни, данъчни, кредитни), както и услуги свързани с намирането, строителството, отварянето, разработването, експлоатацията и обновяването на туристически, търговски и други обекти. Притежава опит в туристическата сфера, в обучение по професии и специалности в областта на търговията, информационните технологии, администрацията и управлението, социалните дейности, хотелиерството, ресторантьорството, туризма, спорта и охранителната дейност, както и при посредничество по наемане на работа на територията на Република България и чужбина.
Работни езици за медиация
Български и руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр. София, ул. "Ярослав Вешин", бл.10, ет.1, ап.1, телефон: 0889 798 588, email:  diso_mara@abv.bg

гр. Бургас, ул."Гладстоун"№150, ет.1,

гр. Равда, ул."Св. Кирил и Методий" №1