Център "Споразумения" - София

Спорове, по които се провежда медиация
търговски, имуществени, договорни, семейни

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

Споразумения, София, ул. Солунска 11, ет.4, Тел. 0885 79 25 25,

e-mail: office@sporazumenia.com

www.sporazumenia.com

https://www.facebook.com/sporazumenia