Медиатор Ева Грекова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни спорове
Наследствени спорове
Имуществени спорове
Спорове за недвижими имоти
Граждански спорове
Търговски спорове
Потребителски спорове
Трудови спорове
Договорни спорове
Училищни спорове
Застрахователни спорове
Административни спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Икономист - счетоводител, мениджър, медиатор.
Професионален опит – Опит в образователните институции, търговски фирми, при семейни спорове.
Работни езици за медиация
Български, руски, сръбски, македонски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр. София, ж.к. Люлин, бул. Петър Дертлиев №42, ет.1 офис 31 тел. 0878 168 512 E-mail:mediator_grekova@mail.bg