Център по медиация за алтернативно и извън съдебно разрешаване на спорове - София

Спорове, по които се провежда медиация
Семейни спорове
Наследствени спорове
Имуществени спорове
Спорове за недвижими имоти
Граждански спорове
Търговски спорове
Потребителски спорове
Трудови спорове
Договорни спорове
Училищни спорове
Застрахователни спорове
Административни спорове

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

гр. София, ж.к. Люлин, бул. Петър Дертлиев №42, ет. 1, офис 31 тел. 0878 168 512 E-mail: mediator_grekova@mail.bg