Медиатор Вера Янева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговски, граждански
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
финансов директор, управител на хотели, преподавател в колежи.
Работни езици за медиация
български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София, бул. Ал.Стамболийски 90 , vera_yaneva@abv.bg, тел.+359 88 503 66 88