Център 3 ММ-Консулт - Медиация - София

Спорове, по които се провежда медиация
Бизнес медиация, Семейна медиация, асистирани преговори при многостранни конфликти.

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

София, ул. Гео Милев №12, 02 8702634; mmarinov@3mmconsult.com; www.3mmconsult.com Сесиите по медиация се провеждат в предварително договорена локация, одобрена от всички страни в процеса.