Медиатор Виктор Данов

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, имуществени, семейни
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Икономист, медиатор, личен финансов консултант.
Професионален опит - дългогодишна практика в банковата дейност, застраховане и инвестиции.
Работни езици за медиация
Български, английски, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

+359 889 095 988 +359 2 855 77 57, www.mediator-finance-bg.eu, e-mail: v.d.danov@gmail.com