Медиатор Цветан Манчев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
трудови, семейни, имотни, търговски
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
мениджър, висше инженерно и ветеринарно , 20 години управление на фирми и проекти, а в областта на медиацията и разрешаването на спорове 3 години.
Работни езици за медиация
български и английски/ семейни и имотни/
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

бул. Черни връх 31, хотел "Хемус", офис 206, тел. 0878624102, email: kantora.mediation@gmail.com