Медиатор Коцо Миланов

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговска медиация - имуществено, автомобилно и транспортно застраховане, строителство, вътрешен и международен автомобилен транспорт, вкл. превоз на опасни товари по шосе (ADR), оценки на машини и съоръжения, други
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Управител на "МИКО ТЕХНИКА" ЕООД
Машинен инженер, спец. ДВГ, лицензиран оценител на машини и съоръжения, мениджмънт на малки и средни фирми, застрахователен мениджмънт, консултант по безопасността при превоза на опасни товари по шосе (ADR), професионална компетентност за ръководител на транспортната дейност при
международен превоз на товари, независимо вещо лице
Дълъг професионален опит, при който са практикувани горните специалности - групов ръководител на автотранспорта, леката и тежка строителна механизация, зам. директор на завод за ремонт на тежки пътностроитерни машини, завеждащ транспорт в банка, началник автосервиз, експерт в голяма застрахователна компания по ликвидацията на имуществени и технически застраховки, експерт в списъка на НАП, ръководител и собственик на частен бизнес за обучение на водачи и консултанти по превоз на опасни товари по шосе (ADR) и други п.
Работни езици за медиация
български, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София 1510, жк "Хаджи Димитър", бл. 190, вх. А, офис 2, 0887522769, 0887515066, miko5@abv.bg