Медиатор Евангелос Карафотакис

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски и Финансови между фирми или/и между фирми и държава
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Д-р по Икономика, с 25 годишен опит по мениджмент консултинг, ръковоство на фирми и счетовоство
Работни езици за медиация
Гръцки, Български, Английски.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Цар Борис ΙΙΙ 225А, ет.1 оф. 5 024922346, 0897043714 ekarafotakis@plenusgroup-bg.com www.plenusgroup-bg.com