Медиатор Теодора Божилова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
семейни, договорни, търговски
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юридическо образование, над 12 години опит
Работни езици за медиация
английски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

ул. Княз Борис I 49, 0889611171