Център за разрешаване на спорове - София

Спорове, по които се провежда медиация
търговски, семейни, имотни, договорни

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

ул. Княз Борис I 49, ет.4

Албена Комитова, тел. 0889 311 118

E-mail: office@bgmediation.com
Website: www.bgmediation.com