Медиатор Албена Комитова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, договорни, имотни, семейни
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат с 20 години опит, медиатор и обучител по медиация с 12 години опит
Работни езици за медиация
Гръцки, италиански, английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София, ул. Княз Борис I 49, 0889 311 118, www.bgmediation.com