Медиатор Ванеса Панчовска

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейна и трансформираща медиация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
-Магистър - Защита на основните права
-Сертифициран медиатор от 2019г.
част от преминати надграждащи обучения: семейна медиация, консултиране на двойки чрез системна семейна терапия
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

vanesa.panchovska@gmail.com