Медиатор Любов Миронова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Спорове между съдружници
Бизнес спорове вкл. с клиенти
Бракоразводни и семейни спорове
Спорове на етажната собственост
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Бизнес съветник. Преподавател по мениджърски умения, управление човешки ресурси
Предприемач
Магистър по икономика, счетоводство и контрол
Магистър предучилищна педагогика. Магистър начална педагогика. Учител по икономика
Работни езици за медиация
Български. Английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Sofia 1113 Akad. Georgy Bonchev Str. Building 108 office 10 m: + 359 88 456 59 78 e: LMironova@elven.bg w: www.elven.bg