Медиатор Виолета Момчилова-Колева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Трудови, търговски, бизнес, административни, договорни, граждански.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Магистър по специалности "Право" и "Международни отношения", Старши юрист с професионален опит 10 г., Лектор обучения по Европейски програми и проекти, Специалист трудово право и спорове на работното място.
Работни езици за медиация
Български, Английски.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

бул. "България" 88, 3-3-16. Тел. 0700 90 075, 0887836167 violeta.momchilova@bulgarianconsulting.eu www.mediatori.bg