ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВСКА И ТРУДОВА МЕДИАЦИЯ - София

Спорове, по които се провежда медиация
Медиация по трудови и търговски спорове, медиация на работното място, бизнес медиация и преговори, онлайн и трансгранична медиация, спорове между съдружници и бизнес партньори, граждански и административни спорове.

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

Гр. София, бул. "България" 88, 3-3-16. Тел. 0700 90 075 Моб. тел. 0887836167 www.mediatori.bg violeta.momchilova@bulgarianconsulting.eu office@bulgarianconsulting.eu