Медиатор Лидия Димитрова Манова - Стефанова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговски спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
професия - адвокат;
висше образование - магистър по право и магистър по психология;
12г. професионален опит като адвокат, вкл. в сферата на разрешаване на спорове
вписан медиатор от 21.07.2013г.
Работни езици за медиация
български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София, "Изток", ул. "Незабравка" № 25, парк - хотел "Москва", ет. 2, офис 203, gsm: 0887306905; e_mail: lidia_dmanova@abv.bg