Медиатор Благовеста Методиева Стефанова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
На работното място - между работодател и работник .
Спорове по търговски договори.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Мениджър в компания за счетоводно обслужване,обучение и консултация.
Работни езици за медиация
български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Благовеста Стефанова, 0888728933, bmstef021@abv.bg, ул. Голо Бърдо 8